Ürün Kaplarında Mense Ülke İşareti

Amerika ticaretinde, uluslararası ticarette olduğu gibi, mense işaretlenmesinin önemini anlatan yazılar ile devam ediyoruz. Ürünler haricinde ürünlerin bulunduğu kaplar için nasıl yol izlenmelidir? Mense ülke işaretlemesinin urun kaplarında işaretlenmesi bazı durumlarda gerekli, diğer durumlarda ise işaretlenme gerekmemektedir. Normal kaplarda, kapların kendi mense ülkesi ile işaretlenmesi gerekmez. Normal kaplar, bir urunun son kullanıcıya ulaşacağı konteynerlerdir. Normal kaplar ürüne göre şekillendirilmiş, kamera kılıfı gibi veya herhangi bir … Okumaya devam et Ürün Kaplarında Mense Ülke İşareti

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programina Yeni Eklenen Ürünler

Amerikanın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, gelişmekte olan belirli ülkelerden bazı ürünlerin Amerika pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlamaktadır. Program dahilindeki ürünler zaman zaman güncelleştirilmektedir ve bazı ürünler programa dahil edilirken bazı ürünler de program kapsamından çıkarılmaktadır. GTS programına eklenen yeni ürünler: Yassılaştırılmış tahıllar – arpa ve yulaflar hariç, Doymuş akrilik monokarboksilik asitler, Limon esansı, Deri sanayiinde kullanılan boyayıcı maddelerin sebitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar, Selüloz nitratlar, … Okumaya devam et Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programina Yeni Eklenen Ürünler

Amerikaya İhracatta Menşe Ülke Bildiriminin Önemi

Amerika ve diğer ülkeler ithai edilen malların menşe ülke bildirimini gümrük vergileri hesaplanmasında kullandığı gibi aynı zamanda bütün ürünlerin, kanun ile belirlenen istisnalar hariç, kalıcı ve okunur bir şekilde menşe ülke etiketi ile etiketlenmesini şart koşuyor.  Menşe ülke bildirimi temel olarak üç noktada önem taşıyor. Bunlardan birincisi ve en önemlisi gümrükleme esnasında vergilerin hesaplanması. Ülkelerin birbirleriyle olan ticari anlaşmaları sayesinda ürüne bağlı olarak gümrük vergisiz … Okumaya devam et Amerikaya İhracatta Menşe Ülke Bildiriminin Önemi

Elma Suyu – Apple Juice

Amerikanın Türkiyeden ithal ettiği önemli miktarda sayılabilecek ürünlerden bir taneside elma suyu. 2015 yılında yaklaşık 31 milyon dolarlık bir ithalat yapılmış Türkiyeden Amerikaya. Bu ürün kaleminde en büyük ihracatçı ülke ise 225 milyon dolarlık bir hacimle Çin. Türkiye bu ürün kaleminde Amerikanın en çok ürün aldığı ilk 3 ülkeden biri durumunda. Amerikanın 2015 yılı toplam ithalatı ise 439 milyon dolar civarında. Elma suyu Amerilkaya gümrük … Okumaya devam et Elma Suyu – Apple Juice